გადახედეთ Pro Decor-ის ფასებს!

ჩვენი დეკორაციები მრავალფეროვანი და უნიკალურია. თითოეული დეკორაციის ღირებულება გამოითვლება ცალ-ცალკე, დეკორაციის ზომებისა და გამოყენებული მასალების პროპორციულად. ქვემოთ მოცემულია ქაფისგან დამზადებული მოცულობითი ასოებისა და ციფრების ღირებულება სიმაღლისა და სისქის მიხედვით.

პოლიქაფის მოცულობითი ასოები შეუღებავი

სიმაღლე (სმ)

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

სისქე (სმ)

3

4

5

5

5

6

6-7

7-8

10

10-12

20

25

ფასი (ლარი)

3.25

5.85

6.5

9.75

13

19.5

26

45

52

58.5

195

487.5

პოლიქაფის მოცულობითი ასოები შეღებილი

სიმაღლე (სმ)

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

სისქე (სმ)

3

4

5

5

5

6

6-7

7-8

10

10-12

20

25

ფასი (ლარი)

6.75

10.15

13.5

16.9

23.65

33.75

47.25

81

101

122

270

608

ოქროს & ვერცხლის პოლიქაფის მოცულობითი ასოები შეღებილი

სიმაღლე (სმ)

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

სისქე (სმ)

3

4

5

5

5

6

6-7

7-8

10

10-12

20

25

ფასი (ლარი)

14

21

28

45.5

84

98

119

140

175

189

344

760

მიიღეთ შეთავაზება

რამდენიმე კითხვაზე პასუხის გაცემის და სურათის მიმაგრების შემდეგ, მიიღებთ შეთავაზებას თქვენი ელ-ფოსტის მისამართზე 1 სამუშაო დღის განმავლობაში.

მარტივი
Სწრაფი
ხარისხიანი