ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაცია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. Pro Decor LLC  არ იღებს პასუხისმგებლობას წარმოდგენილ ინფორმაციაზე. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობით არის განპირობებული. ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის კონტენტზე, რომელზეც არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას.